Naziv projekta:  Jačanje tržišne pozicije poduzeća ELEKTROTEHNIKA primjenom novih mrežnih marketinških rješenja

Korisnik projekta je Elektrotehnika d.o.o.

Cilj ovog projekta je jačanje tržišne pozicije poduzeća ELEKTROTEHNIKA novim marketinškim rješenjima.

Povećanje opsega proizvodnje i broja klijenata, kao i poslovnih partnera, postiglo se izradom internetske stranice koja transparentno pruža informacije o kvalitetnoj i brzoj usluzi i samim time ojačava tržišnu poziciju poduzeća te povećava njegovu konkurentnost. Internetska stranica osigurava jednostavniji pristup traženim informacijama za sadašnje i buduće klijente, a i potencijalni poslovni partneri imaju direktan uvid u efikasnost poslovanja i kvalitetu izrade proizvoda. Cjelokupna ponuda sa svim potrebnim informacijama se nalazi na jednom mjestu.

Datum početka provedbe projekta/datum izdavanja vaučera 17. travnja 2019.

Datum završetka provedbe projekta/ 17. travnja 2020.

Ukupna vrijednost projekta (u kunama)  88.750,00.

Iznos iskorištenih bespovratnih sredstava – vrijednost vaučera  52.800,00 (u kunama)
Kontakt osobe za više informacija je  Ivan Novosel (info@elektrotehnika.hr).Projekt je sufinancirala Europska unija iz
Europskog fonda za regionalni razvoj

„Zajedno do fondova EU“

Projekt „Povećanje učinkovitosti i konkurentnosti tvrtke ELEKTROTEHNIKA primjenom IKT tehnologija“

Korisnik: ELEKTROTEHNIKA d.o.o.

Referentna oznaka: KK.03.2.1.19.1233

Poziv: „POBOLJŠANJE KONKURENTNOSTI I UČINKOVITOSTI MSP-a KROZ INFORMACIJSKE I KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE (IKT) - 2“

Trajanje projekta: 20.01.2020. -20.01.2021.
Vrijednost projekta: Ukupna vrijednost projekta je 1.135.893,75 HRK od čega EU sufinancira 609.150,50 HRK.
Tvrtka Elektrotehnika d.o.o. ima dugogodišnju tradiciju proizvodnje električne, rashladne, mljekarske i sirarske opreme te proizvodnje proizvoda od metala. Povećanje opsega proizvodnje i broja klijenata, kao i poslovnih partnera, želi se postići nabavom informacijsko-komunikacijske tehnologije.
Ostvarenjem općeg cilja projekta postići će se slijedeći rezultati:
  •  Razvoj poduzeća jačanjem tržišne pozicije i povećanjem konkurentnosti,
  • Pridonijeti razvoju informacijskog društva u Republici Hrvatskoj,
  • Otvoriti jedno novo radno mjesto te,
  • Povećati prihode za 36% u slijedeće 3 godine.
Ciljane skupine projekta su mali i srednji poduzetnici te zaposlenici malih i srednjih poduzetnika te ostali sudionici globalnog gospodarstva.
Osoba zadužena za kontakt: Štefica Novosel, info@elektrotehnika.hr
Projekt je sufinancirala Europska unija iz
Europskog fonda za regionalni razvoj

Operativni program: Konkurentnost i Kohezija 2014. - 2020..

Naziv projekta: KK.11.1.1.01.0148 - Jačanje konkurentnosti tvrtke ELEKTROTEHNIKA ulaganjima u digitalnu i zelenu tranziciju

Vrijednost projekta: 1.220.501,70 EUR

Iznos EU potpore: 327.857,79 EUR

Podrškom ovog projekta doprinosi se ulaganjima poduzeća u zelene i digitalne tehnologije čime će se ojačati konkurentnost i potaknuti rast tvrtke ELEKTOTEHNIKA kako bi povećali sposobnost da odgovori na izazove tržišta uzrokovane krizom.