MILK TAKSI

Linija za ishranu teladi s mliječnom zamjenicom namijenjena je stočarima za uzgoj teladi, te proizvodnju bijelog telećeg mesa.

Kapaciteti linije za ishranu teladi s mliječnom zamjenicom su od 200 do 2000 litara stabilni, te mogućnost pokretnog postrojenja kapaciteta od 200 do 500 litara.

Uređaj za pripremu tople vode (automatski) do 80 stupnjeva C sa priključkom za automatsko održavanje temperature mliječne zamjenice u posudi za miješanje (po želji: plinski, električni, na loživo ulje).

Bojler sa izmjenjivačem za grijanje vode, izoliran, sa upravljanjem.
Posude sa ugrađenim izmjenjivačima na stjenkama za pripremu, miješanje i čuvanje mliječne zamjenice na željenoj temperaturi su izolirane, sa ugrađenom visokoučinskom miješalicom.

Brza i automatska distribucija mliječne zamjenice željene temperature iz posuda do korisnika (teladi), sa mogućnošću programiranja željene temperature.

Automatsko ili poluautomatsko upravljanje.

Prednost: kvalitetno promiješana mliječna zamjenica u vrlo kratkom vremenu, jednake temperature ekspresno se distribuira kroz čitav cjevovod (od posude za miješanje mliječne zamjenice do teladi na npr. 39,5 stupnjeva C ili slično).
lintelP3
lintelP2