PREŠA ZA VOĆE - PACK 50
• Kapacitet 50 KG
• Sa drvenim okvirima
• Pogon hidraulički
• Motor 1,10kW

PREŠA ZA VOĆE - PACK 100
• Kapacitet 100 KG
• Sa drvenim okvirima
• Pogon hidraulički
• Motor 1,50kW

PREŠA ZA VOĆE - PACK 200
• Kapacitet 200 KG
• Sa drvenim okvirima
• Pogon hidraulički
• Motor 1,50kW