Uređaj za punjenje BP 400

Mašina za punjenje je namijenjena punjenju jogurta, vrhnja i sličnih materijala v PP ili PA lončić. Mašina je automatska i sastoji se od pet radnih stanica - postavljanje lončića, punjenje sadržaja, stavljanje ALU poklopca, varenje poklopca, uklanjanje zapakiranih lončića. Izrađen iz INOX materijala. Jogurt može sadržavati voćnu masu. Kapacitet je od 800 do 1500 / sat.