• Okrugli oblik (4 komada), cilindrični, ø 11 x 11 cm
• Okrugli oblik s poklopcom, cilindrični, ø 8 x 8 cm
• Okrugli oblik s poklopcom, cilindrični, ø 11 x 9 cm
• Okrugli oblik sa dnom (3 komada), cilindrični, ø 18 x 9 cm
• Poklopac za model 13042, cilindrični, ø 18 x 5 cm
• Okrugli oblik sa dnom i poklopcom, cilindrični, ø 20 x 15 cm
• Čaša (10 komada), cilindrična konusna, ø 6 x 5 x 5 cm, 1 dcl
• Čaša (10 komada), cilindrična konusna, ø 8 x 7 x 7 cm, 2,5 dcl
• Čaša (10 komada), cilindrična konusna, ø 9 x 7 x 10 cm, 5 dcl

• Čaša (5 komada), cilindrična konusna, ø 10 x 8 x 10 cm, 7 dcl
• Okrugli oblik mala (10 komada), cilindrična / konusna, ø 7 x 7 x 4 cm
• Košara mala (5 komada), konusna, 12 x 9 x 8 cm
• Košara velika (5 komada) konusna, 15 x 11 x 9 cm
• Baby gouda s poklopcom (3 komada), okrugla cilindrična, ø 10 x 7 cm
• Briket (5 komada), pravokutni konusni, 18 x 16 x 15 cm
• Piramida (5 komada), pravokutna konusna, 9 x 6 x 8 cm
• Srce (5 komada), konusno, 10 x 5 cm
• Modeli za sir - korisno pakiranje. 17 različitih modela za svježe sireve.